Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

"БИЛД" ООД декларира политиката си при извършване на строителната си дейност при спазване на нормативните, доброволно приети и вътрешнo фирмени изисквания за повишаване на качеството на извършваните услуги, опазване на околната среда, здравето и безопасността на работещите.

Ориентирана е към:
  • въвеждане на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на "БИЛД" ООД;
  • удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите;
  • създаване на взаимоотношения с доставчици и партньори, водещи до увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;
  • повишаване ангажимента на "БИЛД" ООД за опазване на околната среда, здравето и безопасността на населението;
Proudly powered by e107