За нас

БИЛД ООД е регистрирана през 2003 г. и е правоприемник на ЕТ "БИЛД-В.Иванов" с година на регистрация 1991 г. Фирмата е с предмет на дейност:
  • Комплексно строителство на сгради и съоръжения ( промишлено и гражданско строителство ) и прилежащата им инфраструктура.
  • Предприемаческа дейност.
  • Саниране на сгради.
  • Реконструкция, основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения.
  • Инфраструктурно строителство, вкл.строителство на канални мрежи за телекомуникация и  кабели за ел. захранване.
БИЛД ООД е активен член на Българската строителна камара и притежава удостоверения за изпълнение на строежи от:
  • І-ва група, строежи от ІІ-ра до V-та група – Високо строителство;
  • ІІІ-та група строежи от ІІІ-та категория – Енергийна инфраструктура;
  • V-та група  – Отделни видове СМР.
БИЛД ООД е сертифицирано по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004.
БИЛД ООД притежава необходимите ръководни кадри, квалифицирани строителни работници и техническа съоръженост за изпълнение на строежи от посочените по-горе групи.
Proudly powered by e107