Сертификати

Публикувано на:
27.04.2012 г.
В категория:
Сертификати
ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ - вида на строежите е определен в чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Публикувано на:
28.09.2007 г.
В категория:
Сертификати
"БИЛД" ООД е редовен член на Камарата на строителите в Р България от 28.09.2007 г. и в вписано в Регистъра на КСБ под № 240091.
Proudly powered by e107