Сертификати

Публикувано на:
02.11.2012 г.
В категория:
Сертификати
За усъвършенстване на насоките в работата на дружеството и за реализиране на поставените цели в "БИЛД" ООД е изградена, документирана и внедрена ИСУ ( интегрирана система за управление), ориентирана към процесите, на база международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008
Публикувано на:
02.11.2012 г.
В категория:
Сертификати
За усъвършенстване на насоките в работата на дружеството и за реализиране на поставените цели в "БИЛД" ООД е изградена, документирана и внедрена ИСУ ( интегрирана система за управление), ориентирана към процесите, на база международните стандарти  BS OHSAS 18001:2007
Публикувано на:
02.11.2012 г.
В категория:
Сертификати
За усъвършенстване на насоките в работата на дружеството и за реализиране на поставените цели в "БИЛД" ООД е изградена, документирана и внедрена ИСУ ( интегрирана система за управление), ориентирана към процесите, на база международните стандарти БДС EN ISO 14001:2005 .
Публикувано на:
27.04.2012 г.
В категория:
Сертификати
ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство" с класове :
41.20 ; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.29; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21 ; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33 ; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99 ; 80.20 .

Публикувано на:
27.04.2012 г.
В категория:
Сертификати
ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура
СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ - конкретния вид на строежите се определя в чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Proudly powered by e107