ТРЕТА ГРУПА

27.04.2012 г. / Сертификати
ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура
СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ - конкретния вид на строежите се определя в чл.5, ал.6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя
Proudly powered by e107