ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

02.11.2012 г. / Сертификати
За усъвършенстване на насоките в работата на дружеството и за реализиране на поставените цели в "БИЛД" ООД е изградена, документирана и внедрена ИСУ ( интегрирана система за управление), ориентирана към процесите, на база международните стандарти БДС EN ISO 14001:2005 .
Proudly powered by e107