ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

02.11.2012 г. / Сертификати
За усъвършенстване на насоките в работата на дружеството и за реализиране на поставените цели в "БИЛД" ООД е изградена, документирана и внедрена ИСУ ( интегрирана система за управление), ориентирана към процесите, на база международните стандарти  BS OHSAS 18001:2007
Proudly powered by e107