Предстоящ одит на ИСУ

На 27.06.2013 г. ще се проведе контролен одит на ИСУ / интегрираната система за управление / на БИЛД ООД. Ще се проследи спазването на изискванията на системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на БДС ISO 9001:2008 , БДС EN ISO14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 .
Proudly powered by e107